Skip OrganizacjaSkip Życie szkołySkip Wychowanie i opiekaSkip Konkurs recytatorskiSkip Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

1
Skip Promotor zdrowia

Promotor zdrowia

Skip Z wizytą u kawki

Z wizytą u kawki

Z wizytą u kawki.
Skip Nauczyciele uczniomSkip Przydatne linki

Aktualności

Picture of Grzegorz Waszkiewicz
Egzaminy poprawkowe 2019 r.
by Grzegorz Waszkiewicz - Sunday, 7 July 2019, 05:16 PM
 
Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu 2019 r.

Picture of Leszek Siekierski
Zasady naboru wniosków o przyznanie stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020.
by Leszek Siekierski - Wednesday, 3 July 2019, 08:03 AM
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął następujące uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź w innych dziedzinach
i pozostających w trudnych warunkach materialnych:

- uchwała Nr XLIV/664/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- uchwała Nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów
i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów.

Prezydent Bydgoszczy może przedstawić Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego maksymalnie do 5 wniosków o przyznanie stypendium. W związku z powyższym, wnioski kandydatów szczególnie uzdolnionych, posiadających osiągnięcia, jak udział w olimpiadach, konkursach, spełniających wymagania określone w załączniku do uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa z dnia 13 marca 2006 roku, należy składać w Wydziale Edukacji i Sportu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2019 r.

Wniosek, wypełniony komputerowo, należy złożyć w dwóch egzemplarzach, przy czym na ostatniej stronie jednego wniosku w lewym dolnym rogu proszę umieścić pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz datę.

Integralną część wniosku stanowią obowiązkowe załączniki:

1) opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej rodziny
i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto członka rodziny;

2) opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych (opinia musi w szczególności zawierać informacje o innych osiągnięciach ucznia, jak udział w konkursach
i olimpiadach);

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeżeli ukończył 18 lat,
o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,

4) oświadczenie rodziców niepełnoletniego kandydata lub oświadczenie pełnoletniego kandydata potwierdzające wiarygodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym – wzory tych oświadczeń w załączeniu.

Dostarczyć należy także:

5) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach potwierdzających łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące;

6) oświadczenie rodziców o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym dzieci uczące się do 24 lat;

7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia, np. udział w konkursach, olimpiadach itp.- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Picture of Leszek Siekierski
Zakończenie roku szkolnego
by Leszek Siekierski - Monday, 17 June 2019, 11:59 AM
 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w środę 19 czerwca
o godzinie 9.00 na boisku szkolnym.
Picture of Małgorzata Kowalczyk
SPECJALNY CERTYFIKAT SOiT DLA ZSO NR 5
by Małgorzata Kowalczyk - Sunday, 16 June 2019, 11:20 PM
 

Podczas gali podsumowującej II edycję SOiT prezydent miasta nagrodził najbardziej aktywne placówki edukacyjne. Do projektu zgłosiło się 60 szkół. ZSO nr 5 zajął w klasyfikacji końcowej wysokie 3 miejsce i został wyróżniony Specjalnym Certyfikatem Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej. Wzięliśmy udział w kilkunastu przedsięwzięciach, sami również wykazaliśmy się własną inicjatywą. Zorganizowaliśmy jesienią ubiegłego roku międzyszkolną debatę "Patriotyzm - łączy czy dzieli?" podczas, której rolę jednego z ekspertów pełniła p. Danuta Kuroń. Dziękujemy WSZYSTKIM uczniom, zarówno z RSU jak i tym współpracującym z samorządem, którzy przez cały rok szkolny angażowali się w różne wydarzenia Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej.Zadowolenie

SOiT Więcej zdjęć na Facebooku szkoły.

Picture of Małgorzata Kowalczyk
FINAŁ II EDYCJI SOiT
by Małgorzata Kowalczyk - Sunday, 16 June 2019, 11:02 PM
 

W sali konferencyjnej Zawiszy odbyło się 10 czerwca podsumowanie miejskiego projektu edukacyjno-kulturalno-społecznego SZKOŁA OTWARTA I TOLERANCYJNA. W zastępstwie prezydenta miasta honory gospodarza pełniła jego zastępczyni, p. Iwona Waszkiewicz. Nagrody za ostatnie ogłoszone w ramach SOiT konkursy i akcje wręczyła dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, p. Elżbieta Wiewióra. W Multimedialnym Konkursie Muzycznym @Festiwal@ zdaniem jury absolutnie bezkonkurencyjni okazali się uczniowie naszej szkoły: Joanna Derleta, Julia Shovhan, Mateusz Tomczuk i Julian Prus, którzy do utworu Stanisława Sojki "Tolerancja" (wykonanym przez siebie) nagrali teledysk z fabułą. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym nagraniu (kilkanaście osób) dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. Premiera teledysku na kanale YouTube będzie miała miejsce 16 listopada, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

SOiT

W konkursie plastycznym "Symbole Wolności" doceniony został talent Ani Muślewskiej, która wykonała Statuę Wolności i odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca.

SOiT

Podsumowano również grę miejską "Open your mind" (Agata Rojkowska, Maria Sławińska, Kamila Frieske, Oliwia Wiśnicka i Liwia Leszczyńska - I miejsce) oraz Giełdę Tolerancji (Julia Bogusławska i Ryszard Janowski - wyróżnienie).

WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY !

SOiTWięcej zdjęć na Facebooku szkoły.

Picture of Grzegorz Waszkiewicz
Bezpieczne wakacje
by Grzegorz Waszkiewicz - Friday, 14 June 2019, 01:24 PM
 
Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie.
W związku z okresem wakacyjnym i związanymi z tym zagrożeniami, Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty udostępnia list w sprawie bezpiecznych wakacji - więcej ...
Picture of Agata Fryca
Zwrot książek do biblioteki
by Agata Fryca - Friday, 14 June 2019, 10:40 AM
 
Przypominam czytelnikom o obowiązkowym zwrocie do biblioteki wszystkich lektur i podręczników szkolnych do 14 czerwca br. Jednocześnie zachęcam do wypożyczenia na czas wakacji książek z działu Klub Miłośników Dobrej Książki, a szczególnie nowości zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.
Picture of Agata Fryca
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 - 2020
by Agata Fryca - Thursday, 13 June 2019, 05:05 PM
 
To już ostatnia - przed wakacjami - część książek (77 woluminów o wartości 2500 ­­zł) zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016 - 2020.

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Dołącz do nas na...

Dołącz do nas na...

Skip Festiwal - ZwierciadłaSkip Biblioteka i herbaciarnia

Biblioteka i herbaciarnia

Skip Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy

a
Skip ERASMUS+Skip Patronat CSPA

Patronat CSPA

CSPA
Klasa lingwistyczna ZSO nr 5 została objęta patronatem Centrum Studiów Polska-Azja.
Skip Współpraca z UTP

Współpraca z UTP

Logo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Skip Współpraca z UKWSkip Przyjaciele szkoły