Skip OrganizacjaSkip Życie szkołySkip Wychowanie i opiekaSkip Strony szkolneSkip Przydatne linki

Aktualności

Picture of Leszek Siekierski
Rozpoczęcie roku szkolnego.
by Leszek Siekierski - Thursday, 25 August 2016, 09:26 AM
 
Uwaga uczniowie gimnazjum i liceum.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - boisko szkolne, godzina 900.
Uczniów klas pierwszych prosimy o przyjście do szkoły o godzinie 830 i spotkanie się z przyszłymi wychowawcami przed salami lekcyjnymi:
1. klasa 1 gimnazjum - sala 27;
2. klasa 1 al - sala 205;
3 klasa 1 bl - sala 208;
4. klasa 1 cl - sala 106;
4. klasa 1 dl - sala 207.
Picture of Leszek Siekierski
Rada pedagogiczna
by Leszek Siekierski - Thursday, 25 August 2016, 09:22 AM
 
Uwaga nauczyciele!!!
Rada pedagogiczna rozpocznie się o godzinie 1000 dnia 31 sierpnia 2017 r.
Picture of Grzegorz Waszkiewicz
Egzaminy poprawkowe.
by Grzegorz Waszkiewicz - Wednesday, 24 August 2016, 09:40 PM
 
Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu 2016 r.

Szczegółowe informacje...
Picture of Leszek Siekierski
Stypendia dla uczniów.
by Leszek Siekierski - Tuesday, 23 August 2016, 09:11 AM
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął następujące uchwały przyznające stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych:- uchwała Nr XLIV/664/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko  Pomorskiego,  - uchwała Nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i pozostających w trudnych warunkach materialnych, zamieszkałych na terenach wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów. Kandydatów do stypendium przedstawia Zarządowi Województwa Prezydent Miasta działając w imieniu organu prowadzącego szkołę, do której uczęszcza uczeń. Wnioski (do 5 z terenu powiatu) przyjmowane są z ustaloną preferowaną kolejnością przyznawania stypendium.W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatów szczególnie uzdolnionych, posiadających osiągnięcia, jak udział w olimpiadach, konkursach i spełniających wymogi określone w załączniku do uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa z dnia 13 marca 2006 roku, najpóźniej do dnia 16.09.2016 r. Wniosek, wypełniony komputerowo, należy złożyć w Wydziale Edukacji i Sportu w dwóch egzemplarzach, przy czym na ostatniej stronie jednego wniosku w lewym dolnym rogu proszę umieścić pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz datę.

Picture of Leszek Siekierski
Program " Rodzina 3+"
by Leszek Siekierski - Saturday, 23 July 2016, 02:33 PM
 
UWAGA !!!!!!

Uczniowie, którzy w ramach programu " Rodzina 3+", chcą w roku szkolnym 2016-2017 wypożyczyć ze szkoły podręczniki, powinni złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły najpóźniej do końca lipca.
Picture of Leszek Siekierski
Uchwały Sejmiku Wojew. dot. wspierania szans edukacyjnych, uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz projektu "Prymus Pomorza i Kujaw"
by Leszek Siekierski - Thursday, 7 July 2016, 10:11 AM
 
Uwaga!!!
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekty wspierające uczniów:
  • uchwała nr XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

  • uchwała nr XII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Picture of Leszek Siekierski
Baseny w wakacje.
by Leszek Siekierski - Friday, 24 June 2016, 01:13 PM
 
Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wakacji letnich, w dniach od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. uczniowie szkół funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy, będą mogli bezpłatnie korzystać z basenów przyszkolnych, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, w dni robocze, od chwili otwarcia do godziny 14.00.
Picture of Leszek Siekierski
Zgłoś się do Rady Dzieci i Młodzieży!
by Leszek Siekierski - Thursday, 23 June 2016, 07:52 AM
 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do zgłoszenia się do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
Szczegółowe informacje w serwisie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zglos-sie-do-rady-dzieci-i-mlodziezy.html

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip 670 LAT BYDGOSZCZY

670 LAT BYDGOSZCZY

Logo MB
Skip ERASMUS+Skip Patronat CSPA

Patronat CSPA

CSPA
Klasa lingwistyczna ZSO nr 5 została objęta patronatem Centrum Studiów Polska-Azja.


Skip PROMOTOR ZDROWIA Skip Współpraca z UKWSkip Współpraca z UTP

Współpraca z UTP

Logo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Skip Przyjaciele szkołySkip Moje finanse

Moje finanse