JĘZYK POLSKI

Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)

Pomiń Liceum

Liceum

Informator maturalny z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 CKE

Materiały dla uczniów i nauczycieli CKE

Egzamin ustny - zbiór przykładowych pytań

Pomiń MalarstwoPomiń Biblioteki

Aktualności

x
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2018 – eliminacje miejskie (Bydgoszcz, Inowrocław)
Aleksandra Arke w dniu czwartek, 31 stycznia 2019, 19:55 napisał(a)
 

Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Pracownia Teatru Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zapraszają do udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:

 1. środowiskowych, miejskich, gminnych;
 2. powiatowych i/lub rejonowych;
 3. wojewódzkich;
 4. kończy się spotkaniem finałowym.

Eliminacje miejskie dla mieszkańców Bydgoszczy i Inowrocławia
organizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w dniu 23 marca 2018.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 10 marca – do tego czasu należy przesłać kartę uczestnika odpowiednią dla wybranego turnieju pocztą e-mail: barbara.sobotka@kpck.pl lub na adres: 63. OKR Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.


Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

 • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
 • uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  Karta Uczestnika

B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

 • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
 • czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  Karta Uczestnika

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 • obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
  Karta Uczestnika

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
 • uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany (w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja); łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
 • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

Warunki uczestnictwa:

 • przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
 • zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

UWAGA! 24 marca (sobota) – dla wszystkich chętnych uczestników bezpłatne warsztaty doskonalące pn. „Sam na scenie”

Wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu prezentacji. Laureaci zostaną zakwalifikowani do etapu rejonowego, który odbędzie się 25 marca 2018 w Salonie Hoffman KPCK.


x
XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Aleksandra Arke w dniu czwartek, 31 stycznia 2019, 19:55 napisał(a)
 

Regulamin XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego -rok szkolny 2018/2019

I. ORGANIZATORZY:
Dyrekcja, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku
Patronat Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 4
II. CELE KONKURSU:
-Popularyzacja utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, upowszechnienie dorobku pisarskiego poety.
-Wskazywanie mniej znanych utworów poetyckich i epickich o wysokich walorach artystycznych.
-Zacieśnianie współpracy między szkołami.
-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i poezji śpiewanej.
-Promowanie i popularyzowanie własnej muzyki wykonawców do utworów poety.
-Rozwijanie zainteresowań uczniów poezją K. K. Baczyńskiego.
-Prezentacja umiejętności interpretacji poezji przez młodzież.
-Kultywowanie wieloletniej tradycji- konkurs odbywa się po raz 24.
-Propagowanie wartości wychowawczych i patriotycznych.
III. PRZEBIEG KONKURSU:
Etap szkolny
Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele języka polskiego danej placówki . Laureaci szkolnego etapu mają prawo reprezentować szkołę:
-W pionie klas: VII i VIII szkół podstawowych- 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej
-W pionie szkół gimnazjalnych – 2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej.
-W pionie szkół ponadgimnazjalnych -2 laureatów w kategorii recytacji i 2 w kategorii poezji śpiewanej
-Wykonawcy poezji śpiewanej tworzą muzykę do utworów poety.
-Zgłoszenia po eliminacjach szkolnych prosimy wysyłać na adres:
Zespół Szkół Nr 4 im. K. K. Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek do dnia 04.03.2019 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek
Miejsce:
Zespół Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Kaliska 108
87-800 Włocławek
Termin konkursu:
16 marca 2019r. godz.9:00

Komisja Konkursowa ocenia uczestników według następujących kryteriów:
-Dobór utworów
-Interpretacja tekstów
-Kultura słowa
-Ogólny wyraz artystyczny
-Dobór muzyki do utworu
-Interpretacja poezji śpiewanej

Na każdym z etapów uczestnik prezentuje 2 utwory-(może być wiersz i fragment prozy lub 2 utwory poetyckie]).
Wystąpienie danego uczestnika nie powinno przekroczyć 7 minut.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW POEZJI K. K. BACZYŃSKIEGO
DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

x
XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny "Póki nie jest za późno"
Aleksandra Arke w dniu czwartek, 31 stycznia 2019, 19:15 napisał(a)
 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt historyczny" należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. w czasie XV sesji edukacyjnej pt. Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: m.sobczak@cmjw.pl) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).


Pomiń Kalendarz

Kalendarz

Ni. Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 Dziś sobota, 23 marca 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Pomiń Ciekawe...Pomiń Bydgoska kultura

Bydgoska kultura

Adria

Biuro Wystaw Artystycznych

Cinema City

Filharmonia Pomorska


Galeria Autorska Jan Kaja Jacek Soliński

Miejskie Centrum Kultury

Multikino


Muzeum Okręgowe

Opera Nova

Teatr Polski
Pomiń Maraton Pisania Listów 2018 r.

Maraton Pisania Listów 2018 r.

Kl. III c podczas pisania listów (filmik)